Για χορηγία προς το IoniosClub μέσω PayPal, πατήστε στο Donate

Becker Spanakis

 

 

 

 

 

 

 Αντώνης Σγουρόπουλος (1914-2000)

(…) Για ένα περιεκτικό χαρακτηρισμό του Αντώνη Σγουρόπουλου, ας χρησιμοποιηθεί η ορολογία του ευρυμαθούς αριστοκράτη. Κατ’ αντιδιαστολή προς τα σημερινά δεδομένα, ο Αντώνης Σγουρόπουλος κατέδειξε εναργώς τη δυνατότητα πραγματοποιήσεως και σημασία αυτού, το οποίο σήμερα δεν θεωρείται αυτονόητο, την παράσταση, δηλαδή, του μύστη των δεδομένων μιας των θετικών επιστημών ως προσωπικότητας με ευρύτατο, πέραν των ορίων της συγκεκριμένης επιστήμης και ανεξαρτήτως αυτής, γνωστικό πλούτο και αντίστοιχη καλλιέργεια ψυχής και πνεύματος. Υπήρξε καθοριστική – όπως παραμένει διαχρονικά καθοριστική, όπου ακόμη συναντάται- η επίδραση της προσωπικότητάς του στην διαμόρφωση αντιλήψεων των μαθητών του στο πλαίσιο της ευρύτερης αμφίδρομης επικοινωνίας καθηγητή προς μαθητές. Η ήρεμη δύναμη, την οποία εξέπεμπε στη σχέση αυτή, απόρροια της πολύπλευρης καλλιέργειας αυτού, ευρίσκει έκφραση στη δημιουργία ενός προτύπου καθηγητού, ο οποίος εμπνέει σεβασμό, χωρίς να προξενεί φόβο.

Επισημαίνεται η αγαστή συνύπαρξη της επίκτητης καλλιέργειας του Αντώνη Σγουρόπουλου, με τα εγγενή και επίκτητα στοιχεία του χαρακτήρος του. Λάτρης της κλασσικής μουσικής, της ποιήσεως και του θεάτρου, με βαθειές γνώσεις φιλολογίας και φιλοσοφίας , πρεσβευτής των παραδοσιακών τρόπων του φέρεσθαι, εκφραστής μιας κριτικής κοινωνίας αξιών και ιδανικών και, αντιστοίχως, πομπός μηνυμάτων ευρύτερης του αμιγούς γνωστικού τομέως σημασίας, εκμεταλλευόμενος στο έπακρο το χάρισμα της λεπτότητας στους αστεισμούς του, οιωνεί υπεχρέωνε τους συναναστρεφόμενους αυτόν να διατηρούν αυτόν στη μνήμη τους κατά την πολύπλευρη διάσταση της προσωπικότητάς του (…)

Χρήστος Ε. Καψάλης
Δικηγόρος,
Ιούνιος 2000.
(Από το NEWSLETTER
του Συλλόγου Αποφοίτων Ιονίου Σχολής)

 

Πιέστε εδώ για επικοινωνία με τον διαχειριστή των ιστοσελίδων