Για χορηγία προς το IoniosClub μέσω PayPal, πατήστε στο Donate

Becker Spanakis

 

 

 

 

 

 

 Απόλλων Καβαλιεράτος

Από τους ΝΕΑΝΙΚΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ,
το περιοδικό του
Συλλόγου Αποφοίτων της Ιονίου Σχολής
Φεβρουάριος 1938

Όταν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ιονίου Σχολής εισέρχονται στα γραφεία των δύο Διευθύνσεων, βλέπουν σε εμφανή θέση την εικόνα του Απόλλωνος Καβαλιεράτου, άλλοτε Διευθυντή του τμήματος Αρρένων και Ιδρυτή του τμήματος Θηλέων. Οι μαθητές υφίστανται ακόμη την επίδραση του έργου του Απόλλωνος μέσω της Ιονίου Σχολής. Διότι αν απέθανε ο ίδιος, παραμένουν.

Ο Απόλλων Καβαλιεράτος γεννήθηκε στη Σάμη της Κεφαλλονιάς το 1904. μαθήτευσε στην Ιόνιο Σχολή υπό την επίβλεψη του Διευθυντή – πατέρα του. Ακολούθως γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο και σε ηλικία 17 ετών ανακηρύχθηκε αριστούχος διδάκτωρ της Φιλολογίας και Αρχαιολογίας. Υπήρξε ο νεώτερος απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών από της ιδρύσεώς του, εφημερίδες δε της εποχής εκείνης δημοσίευσαν την εικόνα του με κολακευτικά σχόλια και προβλέψεις για το μέλλον του νεαρού διδάκτορα.

Και επαληθεύτηκαν διότι καίτοι η ζωή του Απόλλωνος Καβαλιεράτου υπήρξε μικρή, η κοινωνική και επιστημονική του δράση υπήρξε πραγματικά ευρεία.

Αρχικώς έγινε Υποδιευθυντής της Ιονίου Σχολής και το 1924, μετά το θάνατο του πατέρα του Κωνσταντίνου Καβαλιεράτου ανέλαβε μόλις εικοσαετής, τη διεύθυνση της Σχολής, εις την οποία εξακολούθησε να διδάσκει. Ως διδάσκων είχε έμφυτο το χάρισμα του να μεταδίδει και μεγάλη παιδαγωγική μόρφωση, την οποία συμπλήρωσε επιτυχώς κατά τα επιστημονικά ταξίδια, τα οποία επιχείρησε επανειλημμένως στη Γαλλία και Γερμανία για να παρακολουθεί τις εκεί εκπαιδευτικές μεθόδους τις οποίες εφάρμοσε στην Ιόνιο Σχολή προσαρμόζοντάς τις στην ελληνική πραγματικότητα και επιβλέποντας την εφαρμογή τους.
Για τις προσπάθειες τις οποίες τόσο νέος κατέβαλλε για τη χριστιανική μόρφωση των νέων, τιμήθηκε από τον τότε Πατριάρχη Ιεροσολύμων με το Χρυσό Σταυρό του Παναγίου Τάφου. Επεκτείνοντας την κοινωφελή δράση της Ιονίου Σχολής, ο Απόλλων Καβαλιεράτος ίδρυσε το 1926 το Τμήμα Θηλέων στην Κυψέλη.

Αλλά ο Απόλλων Καβαλιεράτος δεν ασχολείτο μόνο με τη διεύθυνση της Ιονίου Σχολής. Διδάκτωρ και της Αρχαιολογίας, όπως είπαμε, επιδιδόταν με πολύ ζήλο και ενθουσιασμό σε αρχαιολογικές μελέτες, για τις οποίες είχε έμφυτη κλίση. Άφησε ημιτελή πραγματεία «Περί Μυστρά» και άλλες ημιτελείς μελέτες.

Ο πρόωρος θάνατός του στέρησε την Ελληνική Αρχαιολογία από ένα από τους πιο φιλόπονους μύστες της. Προσηλωμένος στην εργασία του στερείτο πολλές φορές και τις προσωπικές απολαύσεις για χάρη της συνεχούς και αυτοπρόσωπης επίβλεψης των μαθητών του και για χάρη της αγαπητής του Ιονίου Σχολής. Ιόνιος Σχολή σήμαινε Απόλλων Καβαλιεράτος και το αντίθετο.

Κοπιάζοντας πολύ από την εντατική του εργασία προσβλήθηκε από πνευμονία και πέθανε την 1 Φεβρουαρίου του 1930 σε ηλικία 26 ετών.
Αυτό ήταν το πρόωρο τέλος της γόνιμης αλλά βραχείας σταδιοδρομίας του Απόλλωνος Καβαλιεράτου, την οποία θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε με την πλατειά φωτεινή γραμμή που αφήνει η διέλευση ενός μεγάλου μετεώρου.

Ο Απόλλων Καβαλιεράτος εξέλιπε, αλλά το φως του φωτίζει και θα εξακολουθεί να φωτίζει τους φοιτώντας στην Ιόνιο Σχολή.

Είθε η μοναδική αυτή σταδιοδρομία, την οποία με το σημείωμα αυτό πληροφορούνται τόσο οι παλαιοί όσο και οι σημερινοί μαθητές της Ιονίου Σχολής, να χρησιμεύσει ως παράδειγμα σε αυτούς που επιμελώς προετοιμάζονται για τη ζωή από την Ιόνιο Σχολή πάνω στα πρότυπα που έθεσε ο Απόλλων Καβαλιεράτος.

 

Πιέστε εδώ για επικοινωνία με τον διαχειριστή των ιστοσελίδων